De stichting

De eerste stap naar een betere toekomst!

Doelstelling & Visie

Doelstelling

Het doel van Stichting Satu PerSatu is betere leefomstandigheden en toekomstmogelijkheden te creëren voor kansarme kinderen en hun ouders in Malang te Indonesië (eiland Java).


Realisatie

De Stichting bereikt dit doel door het realiseren van concrete educatieve voorzieningen door op directe wijze het “scholarship” programma aan te bieden aan kinderen die anders niet naar school kunnen.


Beoogd resultaat

De Stichting helpt de kinderen met de eerste stap naar een betere toekomst zodat zij later een baan kunnen vinden of een kleinschalige onderneming kunnen starten.


Juridisch

De Stichting heeft geen winstoogmerk en is ingeschreven als een zogenaamde Artikel 24 Stichting ter ondersteuning van goede doelen. Wij beschikken over een ANBI status waardoor u uw gift geheel of gedeeltelijk in aftrek kan brengen op uw belastbaar inkomen.

Bestuur

Het bestuur van de Nederlandse Stichting Satu PerSatu wordt gevoerd door 5 Nederlandse leden:

- Jeroen S. Nathalia (1970), voorzitter;

- Jan Beekman (1969), secretaris;

- Jaap Piek (1973), penningmeester;

- Bernard Vekemans (1939);

- Ron van der Burgh (1956);

Geen overhead

Concept

Door geen overhead te hebben in onze organisatie willen wij tot een effectieve besteding van donaties bereiken.


Geen kosten

Het uitgangspunt is dat 100% van alle donaties op de plaats van bestemming uitgegeven worden. Dit betekent dat alle kosten van de organisatie in Nederland (van postzegels tot vliegtickets) worden gedragen en betaald door de bestuursleden.


Effectief

De balans van ontvangen gelden en besteding van middelen is feitelijk 100%. Een juiste bestemming van gelden wordt met grote zorg uitgevoerd door onze staf in Indonesië en door ons in Nederland gecontroleerd.

Lokale staf

Verantwoordelijkheid

De lokale staf in Indonesië bestaat uit 2 medewerkers. Zij zijn verantwoordelijk voor de lokale operationele gang van zaken. Tezamen met de scholen bepalen zij welke kinderen, op basis van hun familieomstandigheden, in aanmerking komen voor het scholarship programma. Door contacten te onderhouden met scholen en autoriteiten creëert men goede ingangen om de juiste kinderen c.q. gezinnen te helpen.

Historie

Geschenk

Het echtpaar Audrey Nathalia-Ammerlaan en Jeroen Nathalia hebben, naar aanleiding van een diverse reizen in ontwikkelingslanden in Afrika, Centraal-Amerika en Azië, besloten om de giften en gelden voor hun huwelijk in 2005 onder te brengen in een charitatieve Stichting. Echter veel stichtingen hebben veel overhead (soms wel tot 40%) en daar konden zij zich niet mee verenigen.

Vanwege de sterke banden met Indonesië wilden zij zich richten op educatieve projecten in Indonesië.

De heer Vekemans had reeds een samenwerking had met dr. Yohandoyo te Malang. Deze activiteiten zijn in 2004 ondergebracht bij Stiching Satu PerSatu en samen met het bestuur verder uitgebouwd.